plus
pro vaši
nemovitost

kdo jsme?

REKA GROUP je skupina zabývající se zejména investicemi do nemovitostí, správou nemovitostí a facility managementem.
Historie skupiny sahá do počátku 90. let, samostatná obchodní entita první společnosti REKA PLUS s.r.o. vznikla v roce 1996.
Působnost společnosti je celorepubliková, se zázemím v Praze, Libereckém a Olomouckém kraji.
Do skupiny REKA GROUP patří společnosti:

 • REKA PLUS s.r.o., IČ: 250 016 71
 • REKA RECRUITMENT s.r.o., IČ: 227 957 21
 • RTHCON PLUS, s.r.o., IČ: 047 321 20
 • KH blue management, s.r.o., IČ: 048 853 25

Roční obrat skupiny dosahuje 150 mil Kč.

V naší skupině působí významné osobnosti s předchozí pracovní zkušeností v top managementu předních společností z oborů facility managementu, úklidových služeb, property managementu, logistiky a výroby.

naše služby

Kompletní správa nemovitostí a facility management

Provozní správa nemovitostí

 • Evidence a správa nájemců a nájemních smluv
 • Realitní činnost / zajištění nových nájemců
 • Zajištění dodávek a správa služeb spojených s užíváním budov / voda, plyn, elektrická energie, teplo, odvoz odpadu, TUV
 • Služby recepce a ostrahy

Ekonomická správa nemovitostí

 • Předpisy a kontroly plateb vč. vymáhání dlužných nájmů
 • Vyúčtování služeb
 • Kontrola dodavatelských faktur
 • Ekonomický management

Technická správa nemovitostí

 • Správa technologických zařízení budovy
 • Údržba a revize, technické zásahy a běžné údržbářské zásahy
 • Energomanagement
 • Zprostředkování oprav odbornými dodavateli

Úklidové služby, speciální úklidy

 • Pravidelný úklid kanceláří a společných prostor
 • Úklid průmyslových objektů
 • Postavební úklidy
 • Mytí plášťů budov, odstraňování grafitti
 • Údržba zeleně

vedení reka group

Mgr. Petr Hanuš
Mgr. et Mgr. Tereza Hanušová

kontakt

info@rekagroup.cz
Perucká 2542/10
120 00, Praha 2